Dražba

V zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskoršich predpisov vykonávame dobrovoľné dražby nehnuteľností a to na základe kvalifikovanej objednávky navrhovateľa (ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom).

SPEŇAŽENÍM VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI NA DRAŽBE ZÍSKATE TRHOVÚ CENU V DANOM ČASE.
NECH TRH ROZHODNE.

Informujte sa ešte dnes na reality [at] zagy [dot] sk