Obchodné podmienky spoločnosti ZAGY s.r.o.

  1. Predloženie podkladov potvrdzujúcich vlastníctvo (LV, kópia z KM) sprostredkovanej nehnuteľnosti.
  2. Udanie osobných údajov a písomný súhlas na spracovanie osobných údajov záujemcu sprostredkovateľom,
  3. Uzavretie sprostredkovateľskej zmluvy o predaji (kúpe, prenájmu) nehnuteľností.
  4. respektíve súhlas záujemcu s inzerovaním predmetnej nehnuteľnosti na internete, realitných serveroch, v inzertných časopisoch, v tlači a na webovej stránke a inzertných tabuľách sprostredkovateľa.
  5. Výška sprostredkovacej odmeny sprostredkovateľa pri úspešnej realizácii a po dohode 2 až 5 % z dosiahnutej predajnej (kúpnej) ceny predmetnej nehnuteľnosti, resp. výšky 1 mesačného nájomného prenajatej nehnuteľnosti.

Chcete pre nás pracovať ako realilný maklér aleho typér? Tak neváhajte, volajte nás ešte dnes na tel. č. 0905/838 677 a pošlite svoj životopis na e-mail: reality [at] zagy [dot] sk